Promocja Risport Royal Pro :: 1 355,00 zł ::.
Kategorie
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Towar dnia
Aura Sky 100 /200
1 990,00 zł
KUPUJ NA RATY PAYU
Opcję kupna na raty mogą Państwo wybrać przy wyborze płatności.
Język
PolskiEnglish
Regulamin sklepu
I. Postanowienia Ogólne:
 1. Sklep internetowy, oferujący sprzedaż towarów na stronie internetowej www.lyzwy-spin.pl prowadzony jest przez firmę „SPIN Iwona Turkowska” Łazienkowska 6a - „Torwar II” 00-449 Warszawa, NIP: 9511615144, REGON: 013146297, Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Warszawa.

 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym lyzwy-spin.pl zwanym dalej Klientem, a firmą SPIN Iwona Turkowska, zwaną dalej „Lyzwy-spin.pl”.

 3. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez sklep Lyzwy-spin.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży
 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach www sklepu internetowego Lyzwy-spin.pl.

 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym lyzwy-spin.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach sklepu wyrażone są w złotych polskich, są kwotą brutto do zapłaty i nie obejmują kosztu przesyłki.

 3. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach www sklepu internetowego Lyzwy-spin.pl.

 4. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

  • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy sprzedawcy

  • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,

  • w systemie ratalnym, płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu,

  • gotówką, przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,

  • poprzez serwis PayU – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu.

 5. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów  wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

 6. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Lyzwy-spin.pl do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

 7. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli.

 8. Wszystkie podane ceny oferowanych produktów zawierają rabat w wysokości 1,9 %. Rabat ten nie jest naliczany w przypadku płatności za produkt kartą płatniczą lub kredytową oraz w systemie płatności PayU

III. Realizacja zamówienia.
 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać całodobowo, 7 dni w tygodniu poprzez witrynę internetową (www.lyzwy-spin.pl). Zakupu można dokonać składając jednorazowe zamówienie – wypełniając niezbędne dane lub po rejestracji konta użytkownika.

 2. Dokonując zakupu lub rejestracji konta użytkownika Klient:

  • akceptuje postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu Lyzwy-spin.pl,

  • wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Lyzwy-spin.pl i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy przez Sprzedającego.

 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 2. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym Lyzwy-spin.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

 3. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

IV. Dostawa.
 1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym Lyzwy-spin.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej.

 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

 3. Klient może także odebrać zamówiony sprzęt bezpłatnie w sklepie stacjonarnym w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 6a „Torwar II”.

 4. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik umieszony na stronie internetowej lyzwy-spin.pl i podawany jest do wiadomości Klienta przed dostawą towaru do Klienta.

 5. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych. Na stronie każdego produkty podany jest szacowany czas realizacji dostawy.

 6. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki do biura obsługi Klienta sklepu Lyzwy-spin.pl oraz sporządzenie w tym zakresie protokołu szkodowego z kurierem.

V. Prawo do odstąpienia od umowy.
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem lub wysłać je listem poleconym na adres siedziby naszej firmy.

 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy.

 3. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwracany towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Klient ma prawo zapoznać się z towarem, jednak nie wykraczając poza granice zwykłego zarządu. Klient powinien zwrócić towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta wraz z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną. Tylko taki sposób zapakowania minimalizuje ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu.

 4. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

 5. Zwrot wpłaty następuje na konto bankowe Klienta po otrzymaniu zwracanego produktu przez Sklep w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych (zazwyczaj jest to jeden dzień roboczy).

 6. Uprawnienia i  obowiązki określone w pkt. 29-34 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom. Towary zakupione przez Klientów-Przedsiębiorców (zakup na firmę) nie podlegają zwrotowi bez podania przyczyny.

VI. Reklamacje
 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą mailową.

 3. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru czyli do firmy „SPIN Iwona Turkowska” Łazienkowska 6a – „Torwar II” 00-449 Warszawa

 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.

 5. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Powyższe postanowienie nie wyłącza ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta.

 6. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

VII. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawcą jest firma „SPIN Iwona Turkowska” Łazienkowska 6a - „Torwar II” 00-449 Warszawa. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Warszawa
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 4. Treść strony internetowej www.lyzwy-spin.pl i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów.
 5. Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Bez wyraźnej zgody użytkownika sklep Lyzwy-spin.pl nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy zaakceptować pliki cookie (tymczasowe/trwałe).
 6. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia są własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
 7. Wszelkie spory wynikające z realizacji zakupów za pośrednictwem Sklepu, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, w ciągu 30 dni od daty zaistnienia sporu, potwierdzonego zgłoszeniem pisemnym. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w tym terminie, Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo sądu powszechnego.


REGULAMIN BON PODARUNKOWY

Jak kupić bon podarunkowy?

 1. Wybierz bon i dodaj go do koszyka lub dokonaj zakupu w sklepie stacjonarnym.
 2. Opłać zamówienie płatnościami online lub stacjonarnie w sklepie.
 3. Poczekaj na dostarczenie paczki z bonem na adres wskazany w trakcie składania zamówienia lub otrzymasz go stacjonarnie w sklepie.

 

Jak skorzystać z bonu podarunkowego w zakupach online?

 1. Do Koszyka w sklep-spin.pl lub lyzwy-spin.pl dodaj produkty, które Cię interesują.
 2. W Koszyku wybierz sposób płatności: “przelew dowolny”.W komentarzu do zamówienia napisz informację, że posiadasz bon i chcesz go wykorzystać na dane zakupy.
 3. Prosimy o podanie kwoty wpisanej w bonie.
 4. Dokonaj opłaty przelewem o pomniejszoną kwotę z bonu.
 5. Po dokonaniu zamówienia odeślij bon pocztą na adres siedziby firmy.

 

Zasady działania bonów podarunkowych

 1. Bon prezentowy można kupić tylko z opcją przedpłaty na konto za pośrednictwem płatności online, przelewem dowolnym lub stacjonarnie w sklepie.
 2. Przy zakupie bonu nie obowiązuje zniżka lojalnościowa.
 3. Przy zakupie bonu nie działają kupony rabatowe.
 4. Bon wymaga podania danych płatnika (imię i nazwisko, adres), które zostaną wykorzystane do wystawienia dokumentu sprzedaży tj. Noty uznaniowej (rodzaj rachunku sprzedaży). Nota uznaniowa jest wystawiana na życzenie klienta. To jedyny dokument sprzedaży, jaki może być wystawiony w ramach potwierdzenia transakcji zakupu bonu.
 5. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę.
 6. Bony można realizować poprzez zamówienia w sklepie internetowym lub w sklepie stacjonarnym.
 7. Bony działają również na koszty dostawy.
 8. Bony ważne są 12 miesięcy od dnia dokonania zakupu.
 9. Bon należy wykorzystać jednorazowo (jedne zakupy) 
 10. Bon jest różnego przeznaczenia, to znaczy, że można wykorzystać go do zakupu wszystkich produktów dostępnych w sklepie internetowym i stacjonarnym.
 11. W sprawach reklamacji i zwrotów zastosowanie ma Regulamin Sklepu.

 

Polityka prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klienta przez Sklep Internetowy gsm24.pl.
  2. Polityka Prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny i nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego.
  3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma SPIN Iwona Turkowska, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, NIP 9511615144, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
  4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.; dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.; dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”), a od dnia 25 maja 2018 r. – z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej: „Rozporządzenie” lub „RODO”.
  5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadami:
   1. zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości dla osoby, której dane dotyczą;
   2. ograniczenia celu, rozumianej jako zbieranie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzanie dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
   3. minimalizacji danych, rozumianej jako przetwarzanie danych adekwatnych, stosownych oraz ograniczonych do tego, co niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane;
   4. prawidłowości danych rozumianej jako przetwarzanie danych prawidłowych i w razie potrzeby uaktualnianych (dane nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania powinny zostać niezwłocznie usunięte lub sprostowane);
   5. ograniczenia przechowywania danych rozumianej jako przechowywanie danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
   6. integralności i poufności danych, rozumianej jako przetwarzanie danych osobowych w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  6. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego. Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszej Polityce Prywatności wielką literą (np. Klient, Sprzedawca, Sklep Internetowy) mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
  2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
   1. zawarcie, wykonanie i rozliczenie Umowy Sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) Rozporządzenia);
   2. zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej, tj. umożliwienie korzystania z Konta, z Koszyka lub otrzymywanie Newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub c) Rozporządzenia);
   3. rozpatrywania reklamacji i obsługi zwrotów Towarów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) Rozporządzenia);
   4. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) Rozporządzenia);
  3. W przypadku zamiaru przetwarzania danych osobowych Klienta w innych celach niż wskazane powyżej, Administrator zobowiązany będzie do wykazania odpowiedniej podstawy prawnej takiego przetwarzania.
  4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo firmę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
  5. Dane osobowe przekazane przez Klienta będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Klienta lub Administratora z tytułu tej umowy, chyba że przepisy prawa zobowiązują Administratora do przechowywania tych danych przez okres dłuższy.
  6. W zakresie, w jakim podanie danych osobowych, przez Klienta następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem Internetowym, podanie to jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w Sklepie Internetowym. Brak podania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia. W każdym wypadku zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego.
  7. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta na rzecz Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w celu weryfikacji należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, podanie danych osobowych jest wymagane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym a Bankiem.
  8. Dane osobowe Klienta mogą być w celach marketingowych przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak na podstawie takiego przetwarzania nie będą podejmowane wobec Klienta decyzje, które mogłyby wywołać jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Klienta.
  9. Użytkownicy mogą przeglądać stronę Sklepu Internetowego bez konieczności podawania swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem postanowień punktu 5 poniżej.
 3. ODBIORCY DANYCH. POWIERZENIE PRZETWARZANIA
  1. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności:
   1. podmiot świadczący na rzecz Sprzedawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania stroną internetową Sklepu Internetowego;
   2. przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora – w przypadku, kiedy Klient korzysta ze sposobu dostawy realizowanej przez przewoźników zewnętrznych (przesyłki kurierskie, przesyłki pocztowe);
   3. mBank lub inny podmiot obsługujący płatności online dokonywane przez Internet – w przypadku, kiedy Klient korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub przy użyciu instrumentów płatniczych.
  2. Ilość przekazywanych odbiorcom danych osobowych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
  3. Przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych.
  4. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
  5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność wykonania umowy (Umowy Sprzedaży, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
  2. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora oraz podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta wyrażona w tym celu lub realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
  3. W przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta w celu przesyłania mu informacji handlowych, w tym w formie Newslettera, podstawą przetwarzania danych jest uprzednia zgoda Klienta wyrażona w tym celu.
 5. POLITYKA COOKIES
  1. Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies oraz danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies przez system Google Analytics.
  2. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, na karcie pamięci smartfona). Pliki cookies zawarte są w protokole HTTP, który służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką. Składa się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia, po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie. Ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.
  3. Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta ze strony Sklepu Internetowego i służą do przechowywania informacji takich jak identyfikator sesji, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu Internetowego.
  4. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających stronę Sklepu Internetowego w następujących celach:
   1. identyfikacji Klientów jako posiadających Konto w Sklepie Internetowym;
   2. utrzymywania sesji zalogowanego Klienta;
   3. zapamiętywania Produktów dodanych do Koszyka w celu złożenia Zamówienia;
   4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta;
   5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;
   6. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
  5. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
  6. Jeśli Klient nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies, powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
  7. Administrator zwraca uwagę, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
  8. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej.
  9. System Google Analytics to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu Internetowego oraz danych demograficznych Klientów, stosowany w celu prowadzenia działań statystycznych i marketingowych. Klient, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies. Więcej na temat przechowywania danych przez system Google Analytics w Polityce Prywatności Google: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/pl//intl/pl/policies/privacy/google_privacy_policy_pl.pdf.
  10. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
  11. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego, z uwagi na konieczność zapobiegania wysyłania zapytań na stronie internetowej gsm24.pl przez roboty, firma SPIN Iwona Turkowska, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, NIP 9511615144,  gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak dane o urządzeniu i aplikacji, oraz wysyła je do Google w celu analizy. Informacje zebrane podczas korzystania z usługi reCAPTCHA są wykorzystywane do ulepszania usługi Google i ogólnej poprawy bezpieczeństwa. Nie będą natomiast wykorzystywane przez Google do personalizowania wyświetlanych reklam. Szczegółowe informacje na temat polityki ochrony danych Google znajdują się na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://policies.google.com/terms?hl=pl.
   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem reCAPTCHA stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. uzasadniony interes prawny Administratora polegający na zapewnieniu ochrony strony internetowej przed spamem i innymi nadużyciami oraz niezakłóconego wyświetlania strony Sklepu Internetowego
 6. UPRAWNIENIA KLIENTA, KTÓREGO DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
  1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i żądania ich przeniesienia do innego administratora danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w pkt 1. niniejszej Polityki Prywatności.
  3. W przypadku, gdy dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie jego zgody (np. w celu przesyłania mu informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego), Klient ma prawo wycofać zgodę w każdym czasie bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody będzie pozostawało bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Klienta przez Administratora, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
  4. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora będzie naruszało postanowienia Rozporządzenia.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Może się zdarzyć, że na stronie Sklepu Internetowego znajdować się będą linki do innych stron internetowych. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko strony Sklepu Internetowego.
   2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Najczęściej kupowane
Najczęściej oglądane
Aktualna Data: 2024-07-13 17:16